ALM UG: Uvod u Git sa Team Foundation Server-om 2013

Tema: Uvod u Git sa Team Foundation Server-om 2013
Predavač: Srđan Božović, MVP for Visual C#
Datum i vreme: 21. januar 2014 u 18:30
Adresa: Microsoft Srbija, Španskih boraca 3/II, Novi Beograd

Git je distribuirani sistem za upravljanje kodom. To je softver otvorenog koda, koji koriste mnoge kompanije, a ugrađen je u TFS2013. Na januarskom sastanku UG Srđan će pričati o osnovnim Git konceptima kako i načinu na koji je integrisan sa VisualStudio ALM alatima.

Pozovite sve zainteresovane, ulaz je slobodan.


Posted Jan 15 2014, 11:29 AM by admin
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems