JIRA kao ALM alat - februar 2014

Februarsko okupljanje ALM korisničke grupe u Beogradu će se održati 18.02.2014 u prostorijama Microsoft Serbia (Španskih boraca 3/III, Novi Beograd) sa početkom u 18:30. Ulaz je slobodan.

Predavač: Igor Đerman

JIRA je proizvod firme Atlassian za upravljanje projektima. Napisan je u JAVI, a besplatan je za projekte koji su Open Source. Često je korišćen u kombinaciji sa Svn-om i Bamboo build serverom, ali ima podršku i za TFS SC repository. Bićete u mogućnosti da vidite:

Kako se koristi Dahsboard

  • Kreiranje, podešavanje projekata
  • Podešavanje šeme i workflow-a
  • Rad sa issue, kao osnovnom jedinicom projekta
  • I još mnogo toga

Raspored:

18:30-18:45 | Okupljanje
18:45-19:45 | Predavanje
19:45-20:30 | Druženje

Vidimo se

Ivan Pavlović,
ALM UG Lead


Posted Feb 07 2014, 11:35 AM by admin
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems