Novembarski sastanak .Net korisničke grupe 2011

Četvrtak, 24. novembar od 18h, Makedonska 30, VI sprat - Microsoft Srbija

Tema: WCF od nule / "ručni" WCF

Predavač: Nenad Vasiljević, ComTrade

Još od 2008. svi projekti, bar oni na kojima sam ja arhitekta koriste ovu arhitekturu za rad sa WCF-om, inspirisanu predavanjem Migel Kastra. Ne radi se korišćenju gotovih alata, čarobnjaka ili generatora, nego o držanju svih aspekata potrebnih za WCF pod sopstvenom kontrolom. Ovde ne pričamo o tehnologiji koja je sveža, niti o virtuoznom programiranju, već o arhitekturi. Jasan pristup, podeljene odgovornosti i čist kod.

 


Posted Nov 14 2011, 10:37 AM by admin
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems