Novembarsko okupljanje novosadske IT Pro kornisničke grupe 2011

Sledeći sastanak NS IT UG će se održati 23. novembra 2011. sa početkom u 17:30h.

Tema: Windows PowerShell Remoting

Predavač: Aleksandar Nikolić, PowerShell MVP


Apstrakt: PowerShell v2 je doneo dugo priželjkivanu funkcionalnost—PowerShell remoting—i omogućio nam da izvršavamo PowerShell komande na udaljenim računarima. Tokom ove prezentacije videćete kako se omogućava PowerShell remoting, kako izvršavamo udaljene komande, šta je PowerShell sesija, kako uspostavljamo interaktivnu sesiju, na koji način istovremeno izvršavamo komandu na većem broju računara... Očekujte veliki broj praktičnih primera.

 

Lokacija: Vega IT Sourcing (http://www.vegaitsourcing.rs/contact.aspx) 


Posted Nov 20 2011, 09:30 PM by admin
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems